KURSER      
__________________________________________________________________________________

Idrottsföreningar                                        

1 dags seminarier:

Vägen till framgång som ungdomsledare 1 alternativt 2 (6 timmar)

Målgrupp:

  1. För blivande alternativt oerfarna ledare
  2. För mera erfarna ledare

Att vara idrottsledare idag är en otroligt stimulerande syssla som många har ideellt
vid sidan om sitt ordinarie arbete. 
Den stimulans och bekräftelse som kommer med arbetet är många gånger betydligt
roligare än mycket annat i livet. Det betyder dock inte att det är en verksamhet 
som kan bedrivas utan 100% engagemang och hängivelse, tvärtom.

Det är ett stort ansvar att utveckla och leda ungdomar i idrottens värld oavsett vald
gren, där värderingar och grundläggande beteendemönster formas till nytta inför 
vuxenlivet. Gör man ett bra jobb från början så får man flerfaldigt tillbaka i glädje
och tacksamhet.

2 dagars seminarium – Från liten till eliten (12 timmar)

Målgrupp: Alla som är engagerade inom idrottsrörelsen

Innehåll: Här tar vi ett helhetsgrepp om en långtidssatsning från starten hela vägen
till senior. En stor diskussionsfråga är huruvida en elitsatsning kan vara till fördel för
alla, även de som av olika skäl faller ifrån under resans gång.

För mer detaljerad information (innehåll, priser m m)  kan du kontakta oss genom att  
klicka här
.

 

Företag                                                       

Ledning och coachning av en grupp i arbetslivet – 1 dag

Dagens arbetsklimat kräver ständigt mera av de enskilda medarbetarna. 
Balansgången mellan prestationskrav och sjukskrivning på grund av överbelastning
och stress är väldigt tunn på många företag. Samtidigt går flera än någonsin utan
arbete.
Den globala konkurrenssituationen kopplat till dagens rekordsnabba informationsflöde
ställer ständigt högre krav på effektivitet och produktivitet.

Seminariet är tänkt att hjälpa finna de "läckor" av energi som tar både kraft och fokus
ifrån gruppen/teamet att uppfylla arbetsgivarens önskemål.
Hur skall jag som chef/coach filtrera all information så att gruppen får arbetsro att
göra det den skall göra?

Ledning och coachning av en grupp i arbetslivet – 4 personliga samtalstillfällen

Personlig coachning utifrån den chefsbefattning och problemställning som man
önskar förändra eller förbättra.

Vi tar utgångspunkt i företagets organisation, vision, affärsidé och övergripande
målsättning och trattar ner det till de aktuella förväntningarna. 
Ger tips och inspirationtill aktiviteter som sedan utvärderas och byggs vidare under
inledande 4 tillfällen utspridda över tid.

För mer detaljerad information (innehåll, priser m m) kan du kontakta oss genom att
klicka här.
www.sapiensia.se