OM SAPIENSIA
_________________________________________________________________________________________

Sapiensia är ett ungt konsultföretag. Jag vänder mig till chefer inom alla områden
där 
ledning av människor förekommer.
Gemensamt är att de har som sin ledstjärna att bli så bra
som möjligt och nå
högt ställda mål.

Det finns inga genvägar till framgång, däremot kan man undvika många fallgropar.
En stark företagskultur, som bygger på individernas personliga kompetens är
oslagbart.

Sapiensia rymmer över 30 år av ledarerfarenhet och kunskap från elitidrott
blandat med ledande befattningar inom näringslivet där grupputveckling,
coaching och målfokusering varit av avgörande betydelse.

Jag har utvecklat en egen metod där jag anpassat ledarskapsmodellen från
idrottsrörelsen till näringslivets villkor och behov i form av ett enkelt arbetsverktyg. 

Sapiensia utgår alltid från uppdragsgivarens egna verksamhet. Vi arbetar med
tydliga
mätbara målbilder och erbjuder full sekretess.

Sapiensia är medlem i ICF (International Coach Federation)

            


www.sapiensia.se