REFERENSER                                                                    
_________________________________________________________________________________________

- "I will give Tomas my very best recommendation in his role as Senior Business
Leader. 
His capacity to lead an organisation is very impressive, since he both manage to
lead the team as well as the individuals within it. I have never seen people grow
so much as individuals, at the same time as the team deliver the targets."

Anders Lundberg  Sales Director, Stockholm in 2009

_____________________

- "As Scandinavian peer to Tomas I have had the pleasure of working with him
developing Nordic sales & marketing activities. 
During this work I have gained a lot of respect for his engagement and power to
make things happen in a complex and challenging organization and market.
I will give him my warmest recommendation and look forward to work with him again."

Claus J. Bjerregaard  Sales & Marketing Director

_______________________

- "Jag jobbade tillsammans med Tomas under 4 år i ledningsgruppen på Bindomatic.
Tomas hade som ledare en utmärkt förmåga att inspirera sina medarbetare i både
goda och tuffa tider.
Han var som kollega en ständig inspiratör och hade stor del i att skapa en äkta
teamkänsla i ledningsgruppen.

Som exempel på de goda ledaregenskaperna kan nämnas hans förmåga att driva på
det tyska säljteamet mot nya mål och inte minst den nedläggning som gjordes av
den svenska försäljningen och överföring av denna försäljning till en återförsäljare,
ett projekt som trots sin karaktär genomfördes i gott samarbete med de personer
som berördes.

I ledningsgruppen kan jag också nämna det samarbete vi hade under en ganska
tuff tid för bolaget och där vi med gemensamma krafter, och verkligen som ett team,
vände utvecklingen samt det samarbete Tomas hjälpte till att skapa under en period
med leveransproblem, där vi tillsammans med kunder och produktion lyckades lösa
situationen på ett ur alla parter positivt sätt."

Göran Tolf  Ph.D. Executive Vice President Bindomatic AB

_______________________

" Tack till Vallentuna Volley! 

- Vi föräldrar vill tacka de fantastiska ledare som detta lag har haft genom åren.
Vi har med förundran följt våra barns utveckling till otroliga volleybollspelare med hög träningsmoral, spelskicklighet och laganda. 
Våra flickor har haft turen att få bland det bästa som går att få inom ledarskap
i svensk volleyboll.
Det var med stor stolthet som vi såg dem vinna Svenska Mästerskapen 2008."


   


www.sapiensia.se