UTMANINGEN                                                                                                                       
___________________________________________________________________________ 

Strävar även ditt företag eller organisation efter framgång och positiv utveckling?

Sapiensia arbetar efter att du och den organisation du representerar skall lyckas så bra som möjligt.  

Sapiensias metodik är enkel men också väldigt effektiv.

Med utgångspunkt i en nulägesanalys och tydligt mätbara målsättningar skapar
Sapiensia en personlig utvecklingsplan och ett verktyg som stöttar och vägleder den
enskilde ledaren under resan.

Målet är att skapa trygghet i alla delmoment som krävs av en god ledare för att på
så sätt frigöra energi som kan användas till andra strategiska eller operativa ändamål.
 
Modellen är framtagen utifrån egna erfarenheter som både aktiv och ledare på 
elitnivå inom idrott som sedan byggts in i företagsledning med stor framgång.
 
Sapiensia vänder sig speciellt till företagsledare och mellanchefer i organisationer
som står inför eller befinner sig i en förändringsprocess.
 
Sapiensia vänder sig också till idrottsledare på alla nivåer med
kurser och seminarier om ledarskap.


Att vara en duktig ledare idag är ofta en både komplex och svår uppgift.

Sapiensia är redo att anta utmaningen, är du? 

 www.sapiensia.se