IDROTTSLAG                                           
_________________________________________________________________

Barn och ungdomar är samhällets största tillgång. Genom idrottsrörelsen har vi en unik möjlighet att hjälpa dem stå rustade inför det tuffa vuxenlivet. Som pedagogisk inlärningsverktyg är idrotten fantastisk då inlärning är kopplat till känslor. Om barnet trivs och har kul samtidigt som han/hon idrottar ökar möjligheten att lära.

Oavsett om det rör sig om elitnivå eller träning av ungdomar är ett tydligt och personligt ledarskap av avgörande betydelse för framgång. Att vara tränare/ledare är ett stort ansvar och kräver betydligt mera än att bara finnas tillgänglig. Sapiensia har över 30 år av erfarenhet som ledare på högsta nivå både nationellt och internationellt från ungdomar till seniorer inom världssporten volleyboll. Gemensam nämnare har varit uppnådda resultat utan nödvändig utslagning.

Sapiensia erbjuder följande kurser:

1. 1 dags seminarie - Vägen till framgång som ungdomsledare, grundkurs

Målgrupp är ungdomsledare som är förhållandevis nya i sin roll eller erfarna ledare som är i färd att starta upp en ny träningsgrupp. Under kursen kommer ni att få ett utformat verktyg som är tänkt att användas omgående i planering och genomförande av uppdraget. Målet är att skapa en trygghet och förståelse kring vad det innebär att vara ungdomsledare, organisation och tips om hjälp.


2. 1 dags seminarie - Vägen till framgång som ungdomsledare, avancerad

Målgrupp är erfarna ledare som önskar utveckla sitt ledarskap och nå specifika mål. Vidare berör kursen områden som prestationsmål, motivation, engagemang och ungdomskultur av idag och vart den är på väg. 

Kurserna kan genomföras hos er om ni önskar detta. Kontakta gärna via kontaktformuläret alternativt ring tel nr: 070-219 44 88

3. 2 dagars kurs - Från liten till eliten

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av idrottsledarskap och hur man kan lyckas skapa ett vinnande lag redan från början. Går det att göra en elitsatsning på ett positivt sätt? Är resultatet viktigt? När är det rätt att starta specialisering? När passar det med att starta med teori och fysträning?

Under kursen berör vi också ämnen som fysisk och psykisk mognad, inlärningsmetodik, gruppdynamik och kamratskap. Vi kommer att använda ett arbetsverktyg som hjälper med planering och genomförande omgående i arbetet som ledare.

Efter kursen skall du kunna känna en bredare förståelse och trygghet i ditt ledarskap som rätt använt kommer att hjälpa dig att nå dina och lagets mål med mycket glädje på vägen.

Sapiensia erbjuder fasta kurstillfällen (max 12 deltagare per kurs).
Vi  kan även genomföra kursen hos er om ni önskar detta. 
Kontakta gärna via kontaktformuläret alternativt ring på nr: 070-219 44 88


www.sapiensia.se