KARRIÄRSPLANERING
_____________________________________________________

Många företag och organisationer under förändring har problem med att säkerställa den långsiktiga strategin då de saknar en tydlig bild över karriärsvägar och medarbetarnas egna preferenser.

Vidare kan det vara svårt att få gehör inom de egna leden för känsliga frågor rörande karriär och personliga målsättningar. I dessa fall är det en fördel om en opartisk extern part ingår i arbetet.

Med utgångspunkt från organisationens övergripande mål erbjuder Sapiensia följande:


www.sapiensia.se