MENTORSKAP
_____________________________________________________

Ju längre upp i en organisation man befinner sig desto mera ensamt blir det.
Tung bevakning av omgivning och överordnade gör att man ofta skulle behöva
ett bollplank inför svåra vägskäl och beslut.

Här erbjuder
Sapiensia främst företagsledning och högre chefsroller:

       

www.sapiensia.se